DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

İlçemizde alternatif tarım olarak bütün seçenekleri değerlendirmekte ilçemize en uygun gelen üyelerimiz için kazançlı olabilecek tarım ürünü araştırmalarını sürdürmekteyiz.

Odamızın projelerinde çiftçilerimizin kendi mazotunu kendi üretimi de yer almaktadır. Şu anda dünyada biodizele karşı ilgi olmasını odamız da boş geçmemiş araştırmalarını sürdürmekte topraklarımızda kanola bitkisinin yetiştirilip yetiştirilmeyeceği konusunda deneyler yapıp bu tesisi ilçemize kurmayı düşünmekteyiz.

Odamız her yıl ürün hasadını kontrol ederek çiftçilerimizin ürününü nasıl kullandığını takip etmektedir. Üyelerimizin üretimini yaptığı ürünlerin ellerinde kalasını engellemek için yoğun çaba sarf etmekte bununla da ilgili olarak yabancı bir ülkenin tarım bürolarıyla, ihracat yapan firmalarla irtibata geçerek ve dış ülkelerin taleplerini internet ortamından takip ederek gelecekte sıkıntı çekmeyi önlemek için çalışmaktayız.

Kiraz üreticilerimizin uzak köylerden gelip merkezde kirazını satarken karşılaştığı sorunlardan biride şoklama merkezinin olmayışıdır. Bu konuyu da aşmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Çiftçilerimizin ilçemizde eksikliğini hissettiği zirai ilaç ve gübre temini ve satışı konusunda da projelerimiz mevcut olup bunları hayata geçirmek için araştırmalarımız devam etmektedir.

Avrupa Birliğine giriş sürecinde tarımda yaşanan zorlukları kısmen bünyemizde çözmek için üzerinde çalıştığımız Toprak Tahlil Laboratuarı kurulumu.
Çiftçilerimizi bilinçlendirme gezileri düzenlenecektir.