DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

(BU PROJE T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR)

Gökten 3 Elma Düştü

ERKEN UYARI SİSTEMİ

1)Proje /Faaliyetin Tanımı :
Demirci Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Zafer Kalkınma Ajansına sunulan “Gökten 3 Elma Düştü” isimli projemiz başarılı projeler arasına girmiş ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.Projemizin süresi 9 ay olup 15.05.2013 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.Toplam bütçesi 159.631,87 TL’dir.Toplam bütçenin %90’lık kısmı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir.Proje ortağımız Demirci İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüdür.

2)Projenin Amacı :
Demirci ve Köylerinde Tarımsal amaçlı Bilgisayarlı Erken Uyarı ve Tahmin Sistemini kurmak, ilçede üretilen zeytin ve elma ile ihraç ürünü olan kirazda üreticilere çevre, insan ve hayvan sağlığı, gıda güvenliği konularında eğitimler vermek, üretimde verim ve kaliteyi arttırmaktır.

3)Hedef Kitlesi :
Demircinin 55 Köyünde yaşayan en önemli geçim kaynağı meyvecilik olan 2012 Yılı verilerine göre Çiftçi Kayıt Sistemi ile Demirci Ziraat Odasına kayıtlı 3128meyve üreticisidir.

4)Beklenen Sonuçlar :

  • Demirci’de 6 adet Tarımsal Amaçlı Bilgisayarlı Erken Uyarı ve Tahmin Sistemi kurulması.
  • Demirci Ziraat Odasının teknik ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.
  • Üreticilerin bilinç düzeylerinin arttırılması.
  • Entegre Mücadele ve İyi Tarım uygulamaları yapan çiftçi sayısının arttırılması.
  • Meyve üretim maliyetlerinin azaltılmasıdır.

 

5)Faaliyetlerimiz :

  • Proje Ekibinin Oluşturulması
  • Görsel ve yazılı medyada proje tanıtımının yapılması
  • Görsel materyallerin hazırlanması
  • Bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı sisteminin kurulması
  • Eğitim programlarının uygulanması.

 

MEHMET KARAKAYA
Demirci Ziraat Odası Başkanı