DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

BEREKET ANA PROJESİ

TOPRAK , YAPRAK VE SU ANALİZ LABORATUARI

(BU PROJE T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR)
 

PROJE / FAALİYETİN TANIMI

Demirci Ziraat Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansı’na sunulan ‘’Bereket Ana’’ isimli proje başarılı bulunarak Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Projemizin süresi 12 aydır. Toplam bütçe ise , 305.328,56 TL’dir. Toplam bütçenin 274.795,70 TL olan %90’lık kısmı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmekte , geriye kalan 30.533,00 TL olan %10’luk kısım ise Demirci Ziraat Odası tarafından karşılanmaktadır. Projenin ortağı ; Demirci ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı , projeye iştirakçi kuruluş ise ; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Demirci ilçe Müdürlüğü’dür.
 

PROJENİN AMACI

Demirci bölgesindeki çiftçilerin doğru gübreleme yapmaları ve sağlıklı tarım ürünü yetiştirebilmelerini sağlamak amacı ile toprak ,yaprak ve su analizlerini yaptırabilecekleri bir laboratuar kurmak , böylece ürün verimini ve kalitesini yükseltmektir.

Ayrıca tarım üretiminde toprak ,yaprak ,su analizi ve gübrelemenin önemi konularına vericelecek eğitimlerle , Demirci , Gördes , Selendi ve Köprübaşı ilçe merkezleri , Demirci’nin 89 (seksen dokuz) Köyü ve 4 (dört) Beldesinde eğitmenler tarafından 104(yüz dört) eğitim programı ile 8 (sekiz) ay boyunca 7543 çiftçiyi bilinçlendirmektir.
 

HEDEF KİTLESİ

Demirci ve yöresinde 25(yirmi beş) çeşit meyve , 14 (on dört) çeşit sebze ve 18 (on sekiz) tarla bitkisi üreten 15.000 çifçi.
 

BEKLENEN SONUÇLAR

  • Toprak ,yaprak ve su analiz laboratuarını Demirci’ye kazandırdık.
  • Demirci merkez, belde ve köylerinde 15500(onbeşbinbeşyüz)çiftçinin verilen 104 (yüzdört) adet eğitimle toprak ,yaprak , su analizi ve uygun gübreleme konusunda bilinçlenmesini sağlamaktayız.
  • Yanlış gübrelemeyi önlemek , su ve toprak kirliğinin önüne geçmektir.
  • Yörede üretimi yapılan tarım ürünlerinde kalite ve verimi arttırmaktır.
  • Bölge çiftçilerinin iç ve dış piyasada rekabet güçlerini yükseltmektir.

 

FAALİYETLERİMİZ

  • Eğitim programlarında kullanılmak üzere broşür , afiş ve kitapçık basılacak.
  • Toprak ,yaprak ve su analizinin önemi konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.
  • Sektörle ilgili tanıtım gezileri yapılacak.
  • Görsel ve yazılı medyada laboratuar ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

 

MEHMET KARAKAYA
Demirci Ziraat Odası Başkanı