DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ TANIMI VE AMACI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’in Amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacı ile hazırlanan 8 Eylül 2006 tarih 26283 sayılı ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde TYDH faaliyetleri yürütülmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığınınTarımsal Yayım ve Danışmanlık SistemininDesteklenmesinin Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına, Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesine, Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmasına, Üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına, Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesine, Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesi İstihdamın arttırılmasına, Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına, Kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Faaliyet Konuları;
►Hizmet içi Eğitim/Seminer
►Günlük Çiftçi Ziyaretleri
►Çiftçi toplantıları
►Toprak numunesi alımı uygulamaları
►Gübre/Kireç Uygulamaları
►Budama uygulamaları
►Demostrasyon uygulamaları
►Fındık Zararlı Yoğunluğu
►Hasat ve Harmanlama