DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

İlçemizde tarımla geçinen çiftçi aile sayısı 8.000 civarındadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve halıcılığa dayalıdır. Tarıma elverişli arazi 435.500 dekar olup, bunun %3.85 lik kısmında sulu tarım yapılmaktadır Demirci’de tarım arazisinin payı toplam arazi içinde % 30’lar civarındadır. İlçenin orman ve çalılık arazisi % 50 mertebesindedir. Sulu tarıma uygun arazi bulunmaması sebebi ile Demirci’de tarımsal faaliyetler susuz tarıma ya da minimum su ile yapılabilen zirai ürünlere kaymıştır. Ekonomik anlamda en önemli ürünlerimiz tütün, kiraz, zeytin, antepfıstığı, ceviz, kestane ve elma olarak sayılabilir. Hububat ürünleri yetiştiriciliği genelde çiftçilerin kendi ihtiyaçları oranındadır. 500.000 meyve veren ağaçtan oluşan kiraz potansiyeli ile Demirci bir merkez konumundadır. İlçede üretilen Ziraat 900 çeşidi kiraz, alçak kesimlerde kiraz bittikten sonra çıktığı için yani son turfanda olduğu için üreticilerin yüzünü güldürmektedir.

İlçede ekonomik getirisinin görülmesi nedeniyle yoğun bir şekilde kiraz dikimi yapılmaktadır. 2001–2006 yılları arasında Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası işbirliği ile 1.000.000 kiraz fidanı, 350.000 zeytin fidanı, 50.000 elma fidanı, 22.000 ceviz fidanı getirilerek dağıtılmıştır. Dikilen fidanların meyve vermeye başlaması ile ihracata yönelik kiraz pazarının daha fazla büyüyeceği net bir şekilde görülmektedir. İlçede yetişen kiraz Haziran sonu ve Temmuz başlarında yetişmekte, aroması, yola dayanıklılığı ve son turfanda olması nedeni ile ihracatçı firmalar tarafından tercih edilmektedir. İlçemizde yetişen kiraz ihracata yönelik pazarda yerini almıştır ve bu pazardaki payı her yıl artmaktadır.

Son yıllarda tütüncülüğün yoğun olduğu köylerde tütüne alternatif olarak zeytin ve çilek üretimine dönüşüm söz konusudur. 2006 yılında kurulan 50 dekar çilek bahçesi 2007 yılı ve daha sonraki yıllar için sulanabilir alanlarda tütüne alternatif olarak yerini alacaktır.

Tarımsal Arazi Kullanma Durumu:
a- Tarla           :  269.110 Dekar        
b- Bahçe        :  12.440 Dekar
c- Meyvelik    :  89.000 Dekar
d- Bağ            :  6.490 Dekar
e- Nadas        :  46.020 Dekar
f- Diğerleri     :  12.440 Dekar

İlçemiz yüzölçümünün % 35.84 ‘lik bir kısmını kapsayan kullanılabilir tarım arazisinde en fazla alanı Buğdaygiller kapsamakta olup üretim deseni kapladığı alan bakımından yukarıdan aşağıya sıralı olmak üzere aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

Ürün Cinsi Ekiliş (da)

Buğday

116.769

Arpa

36.751

Tütün

37.189

Nohut

15.576

Mercimek

9.896

Fiğ

3.734

Kavun-Karpuz

2.093

Kuru Fasulye

1.256

TOPLAM

223.264

 

İlçemizde yaklaşık olarak mevcut meyve ağaçları ve kapladıkları alan toplam ağaç sayıları bakımından yukarıdan aşağıya doğru sıralı olmak üzere aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

Meyve Türü

Toplam Ağaç Sayısı (Adet)

Kapladığı Alan (da)

Kiraz

1.310.000

55.796

Antepfıstığı

275.500

9.839

Elma

155.000

7.250

Zeytin

326.750

8.670

Armut

35.000

1.750

Ceviz

40.000

2.966

Kestane

14.550

970

Erik

15.000

750

Ayva

3.850

137

Kayısı

9.500

340

TOPLAM

2.185.150

88.468