DEMİRCİ ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

Demirci’nin mevcut arazisinin dağlık ve kıraç olması, çayır ve mera alanlarının çok düşük kalması sebebiyle entansif hayvancılık gelişmiştir.Süt hayvancılığı yaygınlaşmış olup, sığır ırkının çoğunluğunun kültür ve kültür melezi ırk olması sebebiyle yüksek süt verimi alınmaktadır. Mahmutlar Beldesinde Tarımsal kalkınma kooperatifine ait 1, ilçe merkezinde özel şahsa ait 1 olmak üzere 2 adet mandıra faal olarak çalışmaktadır. Mandıraların kapasiteleri bu sütleri islemeye yeterli gelmemektedir. Bunlar haricinde 10 civarında firma süt toplayarak Demirci dışında işlemektedirler.

İlçede son yıllarda “Saanen ırkı“ keçi ile süt keçiciliği yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu ırkın, ormana zarar vermeyişi, koyun gibi yerden otlaması, ikizlik oranının yüksek oluşu ve yüksek süt verimi gibi özellikleri sebebi ile ilçede yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. İlçede proje kapsamında yürütülen bu çalışmadan istenilen verim alınabilmiştir.2002 yılında İl Özel idare projesi ile ilçeye getirilen 110 adet oğlak, yapılan yeni sosyal yardımlaşma kaynaklı projelerle korunarak sayısı arttırılmış, hem de ekonomik değerinin korunmasına çalışılmıştır. 2005 yılı sonu itibarı ile Saanen keçisi adedi 1.000 ‘e ulaşmıştır. 2004-2006 yılları arasında Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile 1000 adet Holstein gebe düve ve Sosyal Riski Azaltma Projesinden yapılan projelerle de 1000 adet küçükbaş hayvan fayda sahibi çiftçilere dağıtılmak suretiyle ilçe hayvancılığına katkı sağlanmıştır. İlçede 13.000 büyükbaş, 80.000 küçükbaş, 750.000 civarında kanatlı hayvan bulunmaktadır.


Saanen Keçisi